فروشگاه

رابط ۱ به ۵ تلفن

۸,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

توضیحات

رابط ۱ به ۵ تلفن

بوسیله این تبدیل میتوانید از لاین خط تلفن دیواری ۵ خط تلفن یکسان خروجی دریافت نمایید و ۵ دستگاه به طور همزمان شامل دستگاه پوز و یا چند تلفن و مودم ADSL و …. را به ان متصل نمایید.